Archives Testimonials

Movio Logistics

С Полли М ООД си сътрудничим по повод извършването на допълнителни складови манипулации върху стоката с която работим. В рамките на нашето делово бизнес-сътрудничество фирмата се проявява като коректен и надежден партньор, на когото може да се разчита и ние ценим високо професионализма на нейните служители.
Към настоящия момент Полли М ООД предоставя необходимите на Бултранспорт лоджистик енд сървисиз ЕООД услуги по изготвяне на стикери, етикиране, опаковане и други операции, свързани с допълнителната обработка на нашите стоки. Въз основа на опита, коректността и в духа на взаймноизгодно сътрудничество, фирмата изпълнява всички спуснати към нея поръчки. По наше мнение, Полли М поема само ангажименти, които може да изпълни качествено и в определените срокове.


Херлитц България

Фирма „Херлитц България“ ЕООД използва предлаганите услуги за отпечатване и опаковане на „Полли М“ ЕООД от 2005г.
Бихме искали да изразим удовлетворението си от взаимната ни работа. През съвместното ни сътрудничество се убедихме във високия им професионализъм и отзивчивост. Служителите са изключително добре подготвени, винаги на разположение за нашите въпроси и коментари, готови с професионални предложения. Подписаните срокове и ангажименти се спазват. Коректността им относно нашето сътрудничество е безупречна.
Оценяваме високо работата на фирмата за етикети и опаковане „Полли М“ ЕООД и ги препоръчваме, като надеждни професионалисти, които подхождат с отговорност и прецизност към поетите от тях ангажименти.


Sellex

„Селекс“ ООД издава настоящата Референция в уверение на това, че фирма „Полли М“ ЕООД е наш доставчик на опаковъчни продукти.
Фирмата разполага с добре подготвени служители, готови за компетентни коемнтари и предложения, предлага коректно обслужване, високо качество на продуктите на оптимални цени и в рамките на договорените срокове.
През периода на съвместно сътрудничество „Полли М“ ЕООД се доказа като стабилен партньор, професионално изпълняващ поетите ангажименти, с който продължаваме да работим и до днес.


Loreal Bulgaria

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с Полли М ЕООД.
Като лидер в областта на козметичните продукти, Л’Ореал България има изградена корпоративна визия и стандарти в работата, които трябва да бъдат спазвани от всички партньори на фирмата.
Фирма Полли М ЕООД е наш доставчик на стикери и печатни рекламни материали от 2006г. и за 3годишният период на съвместната ни дейност са показали изключителен професионализъм, точност и коректност в изпълнението на заявките ни. Печатните материали изготвяни от фирмата са с отлично качество на печата и голямо разнообразие.
Изключително доволни сме от екипа специалисти на Полли М, както и от бързата обратна връзка и реакция на всички нови изисквания и запитвания, възникнали в процеса на работата ни.
От името на Л’Ореал България ЕООД бих искала да препоръчам Полли М ЕООД като надежден партньор, разполагащ с екип от професионалисти, поддържащи висок стандарт в работата, в съответствие с новите тенденции в областта на печатните материали.


Елгека-Ферфелис България ЕООД

С настоящата референция бихме искали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с фирма Полли М ЕООД.
Като лидери в сектора на търговията и логистиката на бързооборотни стоки на българският пазар, Елгека-Ферфелис България ООД се стремим да осигурим успешно развитие на марките, които дистрибутираме и представляваме в България.
За периода от 2010 г. към днешна дата на съвместната ни дейност с фирма Полли М ЕООД са показали и доказали изключителен професионализъм, коректност и точност в изпълнението на всички наши заявки и поръчки. Качествени и професионални изработки на рекламни материали, отпечатване на етикети, рекламни стикери и плакати, поставяне на етикети, изработка на промоционални пакети.
От името на фирма Елгека-Ферфелис България ООД бих искала да препоръчам фирма Полли М ЕООД като надежден партньор за съвместна работа. Изключително сме доволни от екипа специалисти на фирма Полли М ЕООД, които поддържат постоянно висок стандарт в работата си, в съответствие с новите тенденции в областта на печатните материали.


DSV Road Ltd.

На вниманието на всички заинтересовани.

С настоящото писмо бихме искали да споделим своето впечатление от съвместната ни работа с ,,Полли М ,,.

Сътрудничеството между логистична фирма ,,ДСВ Роуд,, ЕООД и фирма за опаковане ,,Полли М,, ЕООД започна в началото на 2007 г. Обхвата на дейността, който възлагаме на ,,Полли М,, включва: разопаковане, преопаковане и опаковане; изработване на разнообразни промоционални групи и Метро Единици; отпечатване и поставяне на етикети; проектиране изработване и отпечатване на рекламни материали и опаковки; изработване и поставяне на Термо Слийв опаковки.

През периода на нашето сътрудничество сме получавали обработване на подадената стока, качествено и в рамките на на договорените срокове. ,,Полли М ,,реагира адекватно на изискванията и потребностите на пазара. Благодарение на сътрудничеството ни успяваме да предложим реализация на продукти, съобразени със съвременните тенденции и технологии. В лицето на екипа на ,,Полли М,, имаме надежден и сигурен партньор, благодарение на който затвърждаваме своите позиции – уверени, че ще реализираме качествено и в срок продукцията си, в синхрон със законовите разпоредби и пазарните условия, представяйки услуги с европейско качество.

Бихме искали да препоръчаме екипа на ,,Полли М ,, като надежден и сигурен партньор, на който без колебание може да се доверите.