На вниманието на всички заинтересовани.

С настоящото писмо бихме искали да споделим своето впечатление от съвместната ни работа с ,,Полли М ,,.

Сътрудничеството между логистична фирма ,,ДСВ Роуд,, ЕООД и фирма за опаковане ,,Полли М,, ЕООД започна в началото на 2007 г. Обхвата на дейността, който възлагаме на ,,Полли М,, включва: разопаковане, преопаковане и опаковане; изработване на разнообразни промоционални групи и Метро Единици; отпечатване и поставяне на етикети; проектиране изработване и отпечатване на рекламни материали и опаковки; изработване и поставяне на Термо Слийв опаковки.

През периода на нашето сътрудничество сме получавали обработване на подадената стока, качествено и в рамките на на договорените срокове. ,,Полли М ,,реагира адекватно на изискванията и потребностите на пазара. Благодарение на сътрудничеството ни успяваме да предложим реализация на продукти, съобразени със съвременните тенденции и технологии. В лицето на екипа на ,,Полли М,, имаме надежден и сигурен партньор, благодарение на който затвърждаваме своите позиции – уверени, че ще реализираме качествено и в срок продукцията си, в синхрон със законовите разпоредби и пазарните условия, представяйки услуги с европейско качество.

Бихме искали да препоръчаме екипа на ,,Полли М ,, като надежден и сигурен партньор, на който без колебание може да се доверите.