„Селекс“ ООД издава настоящата Референция в уверение на това, че фирма „Полли М“ ЕООД е наш доставчик на опаковъчни продукти.
Фирмата разполага с добре подготвени служители, готови за компетентни коемнтари и предложения, предлага коректно обслужване, високо качество на продуктите на оптимални цени и в рамките на договорените срокове.
През периода на съвместно сътрудничество „Полли М“ ЕООД се доказа като стабилен партньор, професионално изпълняващ поетите ангажименти, с който продължаваме да работим и до днес.