С Полли М ООД си сътрудничим по повод извършването на допълнителни складови манипулации върху стоката с която работим. В рамките на нашето делово бизнес-сътрудничество фирмата се проявява като коректен и надежден партньор, на когото може да се разчита и ние ценим високо професионализма на нейните служители.
Към настоящия момент Полли М ООД предоставя необходимите на Бултранспорт лоджистик енд сървисиз ЕООД услуги по изготвяне на стикери, етикиране, опаковане и други операции, свързани с допълнителната обработка на нашите стоки. Въз основа на опита, коректността и в духа на взаймноизгодно сътрудничество, фирмата изпълнява всички спуснати към нея поръчки. По наше мнение, Полли М поема само ангажименти, които може да изпълни качествено и в определените срокове.