Референции

Sellex

„Селекс“ ООД издава настоящата Референция в уверение на това, че фирма „Полли М“ ЕООД е наш доставчик на опаковъчни продукти.

Повече

Херлитц България

Фирма „Херлитц България“ ЕООД използва предлаганите услуги за отпечатване и опаковане на „Полли М“ ЕООД от 2005г.

Повече

Loreal Bulgaria

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с Полли М ЕООД.

Повече

DSV Road Ltd.

С настоящото писмо бихме искали да споделим своето впечатление от съвместната ни работа с ,,Полли М,,.

Повече

Movio Logistics

С Полли М ООД си сътрудничим по повод извършването на допълнителни складови манипулации върху стоката с която работим.

Повече

Елгека-Ферфелис България ЕООД

С настоящата референция бихме искали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с фирма Полли М ЕООД.

Повече