Въпроси

 • Какви са изискванията за слийв етикети?
  Максималната обиколка на слийв етикета трябва да е 395мм.
 • Може ли да се създаде текст за етикет?
  Текстовете на етикетите се подават от клиентите и ние изпълняваме техните изисквания.
 • Може ли да се даде цена за опаковка на база предоставена информация?
  Може да се даде приблизителна цена за опаковка. За коректна цена е необходимо да се предостaви мостра.
 • Може ли да осигурите транспорт?
  Практиката ни е клиентите да доставят и изтеглят стоката. При невъзможност за доставка от тяхна страна можем да съдействаме с логистичен партньор.
 • Какъв е срокът за изработка на поръчка?
  В зависимост от обема и спецификата, се опитваме да изпълняваме поръчките в най-кратки срокове.