Етикетиране на продукти

Maшинно или ръчно поставяне на етикети, съобразено със спецификата на продуктите.

При машинното етикетиране на продукти работим с ролкови етикети и първокласна техника. Постигаме бързина, качество и точност до +/- 1мм. Ръчното поставяне се извършва от обучен и прецизен персонал. Използваме ролкови етикети и стикери.